Vandaag daten met mooie Russische vrouwen

Dating advies

De aanpassing van bruiden uit Rusland of Oekraïne in het buitenland

Als een heer zeker is van zijn keuze, leidt dit hem meestal tot het aangaan van een permanente relatie met een dame. En dan verhuist ze in de regel naar hem en wordt geconfronteerd met de noodzaak om een onbekende omgeving en vreemde cultuur te ontmoeten.

Niet elke vrouw slaagt erin om te wennen aan een nieuwe omgeving. Je zou kunnen denken dat de tijd zijn werk zal doen... Waarom tussenbeide komen? Aanpassing van een Slavische vrouw aan ongebruikelijke omstandigheden vereist in de meeste gevallen echter steun van de partner.

Iemand die in een vreemde cultuur komt, neemt één ding gemakkelijk (of zelfs graag) aan, er zijn ook dingen waar hij mee te maken heeft. Sommige momenten zijn echter erg moeilijk of zelfs onmogelijk voor hem om te accepteren.

Hoe kan de dame deze fase van wennen aan nieuwe omstandigheden met succes doorstaan? Hoe de realisatie van haar fundamentele belangen te vergemakkelijken? We hopen je te helpen het te maken met een aantal van onze aanbevelingen.

Algemene informatie over aanpassing

Kenmerkende kenmerken van succesvolle aanpassing van mensen zijn de gevoelens van harmonie met de omgeving, psychisch welbevinden en tevredenheid.

Gestage handhaving van opgesomde staten wordt belemmerd, maar verschillen in cultuur en mentaliteit, discrepanties in details (inclusief die van het dagelijks leven) waar de meerderheid van de emigranten niet aan denkt voordat ze verhuizen. Bij bruiden uit Rusland en Oekraïne wordt in een aantal gevallen een zogenaamde cultuurschok waargenomen tijdens de aanpassing.

Cultuurschok wordt gekenmerkt door ongemak bij het beseffen van de verschillen tussen de culturen, het gevoel een verschoppeling te zijn, verwarring over het waardensysteem. Dat alles gaat gepaard met een groeiend angstniveau, slapeloosheid, prikkelbaarheid, gebrek aan zelfvertrouwen en soms depressie en (of) psychosomatische aandoeningen.

Weet je nog dat we het in een van de hoofdstukken hadden over positieve kenmerken van stress? Tijdens de aanpassing blijkt het stressniveau vaak zo hoog te zijn dat het nauwelijks als nuttig kan worden beschouwd. Psychologen noemen dit staatsnood.

Als de partner van de vrouw (man, verloofde) haar niet ondersteunt, komt ze zonder enige hulp in een onbekende omgeving terecht. Al haar vrienden en familieleden blijven in haar thuisland. Russen en Oekraïners in hun land zijn eraan gewend hun problemen en problemen met elkaar te delen en zijn intern verlost van de zorgen. Het is onmogelijk in het buitenland, vooral in westerse landen.

Wat te doen? Moet een Russische of Oekraïense dame de druk van stress voelen en lijden? Helemaal niet. Gunstige omstandigheden zorgen ervoor dat stress de weg vrijmaakt voor succesvolle aanpassing en tot persoonlijke groei als gevolg.

Wat beïnvloedt het aanpassingsproces?

Er zijn drie hoofdgroepen van factoren die het aanpassingsproces beïnvloeden:

Let op het derde punt. De nabije omgeving van je vrouw ben jij eigenlijk. Het betekent dat de toestand van de Slavische vrouw die het hart had om haar lot te veranderen en naar een vreemd land te verhuizen, in de eerste beurt van jou afhangt.

Is het de moeite waard om de vrouw te dwingen haar gewoonten te veranderen? Een dergelijke gedragsstrategie zal leiden tot conflicten en toenemende stress. Een liefhebbende vrouw kan haar partner met veel vragen tegemoet komen. Maar het is onredelijk om alles tegelijk van haar te eisen.

Over conflicten gesproken... de meest pijnlijke voor een persoonlijkheidsconflict zijn die met betrekking tot nationale en etnische waarden die op moeders knieën zijn aangeleerd. Elke actie van een persoonlijkheid krijgt alleen zin als deze en andere psychologische waarden worden nageleefd. De dame zal zich verzetten tegen of gewond raken in het geval van hun nivellering. Kan de succesvolle aanpassing onder dergelijke omstandigheden mogelijk zijn? Nauwelijks. Je moet niet lachen om eigenaardigheden van het wereldbeeld van de vrouw en wijzen op enkele nadelen die je erin ziet.

De ervaring leert dat niet alle landgenoten van Slavische vrouwen hen onbevooroordeeld behandelen. Soms doet de vijandschap van mensen in een nieuw land de Russen en Oekraïners lijden. In dergelijke situaties moet je je bruid in het openbaar beschermen en haar allereerst met oprecht respect behandelen. Ze heeft in het begin niemand anders om steun te vragen.

Als je echt van een dame uit Rusland en Oekraïne houdt, dan wil je waarschijnlijk een aantal stappen ondernemen om de voorwaarden te scheppen voor haar milde en soepele aanpassing, zodat ze haar interesses kan vervullen (niet alleen professioneel) en morele steun biedt.

Hoe het aanpassingsproces te vergemakkelijken?

Verhuizen naar een buitenlandse verloofde wordt geassocieerd met een bepaalde transformatie van persoonlijkheid die lijkt op een nieuwe geboorte. Een dame moet onbekende taal beheersen, eigenaardigheden van een vreemde cultuur begrijpen, enz. Kinderen kunnen daar veel gemakkelijker mee om dan volwassenen. Een volwassen persoon kan deze moeilijkheden niet overwinnen vanwege gewoonten en gevestigde meningen.

Hoe jonger een dame is, hoe groter de kans dat haar aanpassing soepel verloopt. De grootste problemen hebben zeer gevoelige dames. Maar gevoeligheid is een groot pluspunt voor een partner van zo'n dame. Emotioneel en met een grote waardering voor de wereld kunnen deze dames ongelooflijk opmerkzaam en teder zijn tegenover hun echtgenoten. Gaat het over je bruid? Bescherm haar dan vanaf de eerste dag van aankomst. Uw inspanningen zullen worden beloond.

Een van de meest voorkomende problemen waarmee een dame wordt geconfronteerd onmiddellijk nadat ze naar een ander land is verhuisd, is dat ze de taal van de lokale bevolking niet verstaat en niet kan spreken om begrepen te worden. Motiveer uw dame om de taal onder de knie te krijgen. Laat haar elke dag minstens een paar nieuwe woorden leren. Het zou geweldig zijn als ze speciale taalcursussen zou volgen. Er waren echter gevallen waarin vrouwen zonder cursussen gingen en de voorkeur gaven aan zelfstudie met veel aandacht voor gesprekken in de taal van de partner in hun familiekring. Hoe sneller een dame een vreemde taal onder de knie heeft, des te eerder zal ze het gevoel van hulpeloosheid kwijtraken dat ontstaat bij de noodzaak om met mensen om haar heen te praten.

Sommige vrouwen die de taal van de partner spreken, proberen een baan te vinden nadat ze naar hem toe zijn verhuisd. In sommige gevallen lukt het ze niet om het in één keer te doen. Maar soms krijgt een hoogopgeleide en leerzame vrouw die carrièregericht is een baan en slaagt ze erin haters te krijgen en opzettelijk de weg vrij te maken voor conflicten met de collega's.

Laat in dit geval uw huis haar betrouwbare fort worden. Als de dame zich ongemakkelijk voelt op het werk en met, hoe kan ze zich aanpassen aan een nieuw leven?

Het zal geweldig zijn als uw dame kennis maakt met een andere Slavische vrouw met de ervaring van het leven in uw land. Zo'n dame zal je bruid waarschijnlijk niet alleen ondersteunen bij het leren van talen, maar ook bij het aanpassingsproces. Je moet er rekening mee houden dat landgenoten dezelfde aspecten van wereldbeleving hebben en dat hun communicatie gemakkelijk verloopt.

Vertel uw bruid over tradities en eigenaardigheden van de cultuur in uw land. Informeer haar over geaccepteerde gedragsnormen, maar probeer dingen die belangrijk voor haar zijn niet te devalueren.

Sommige steden van verschillende landen hebben steunpunten voor emigranten. In dit centrum kan je de dame inschrijven voor een trainingsreeks. Het is vooral goed als je niet genoeg tijd hebt om haar zelf te helpen.

Als je bruid nostalgisch is, kan ze een tijdje verdrietig zijn, maar laat haar niet depressief worden. Observeer wat haar blij en gelukkig maakt en gebruik het om haar op te vrolijken.

Bespreek met je bruid plannen voor jullie toekomst samen. Stel doelen - gemeenschappelijk en individueel. Ga voor hun prestatie. Drukke mensen hebben geen tijd om zich te vervelen of zich zorgen te maken over de imperfectie van het leven. Wil de dame werken? Help haar een plekje te vinden. Ze hoopt een opleiding te volgen of voort te zetten? Waarom niet? Uw dame wil zich als huisvrouw waarmaken? Laat haar het doen. Iemand die door een idee wordt betrapt, gaat meestal gemakkelijk met aanpassing in een vreemd land om. Het belangrijkste is dat ze niet de hele dag thuis kan zitten, niets doen en je opwachten van haar werk.

Plannen maken hoop niet te veel dat de dame ze zorgvuldig opvolgt. Niet elke Slavische vrouw houdt van een vlakke en gestructureerde levensstijl. Soms vraagt de Russische ziel om spontaniteit. Als uw bruid gewend was om in haar land op intuïtie te leven, zal het moeilijk voor haar zijn om zich aan te passen aan de noodzaak om een bepaald patroon te volgen. Ze doet denken aan een kind met deze kwaliteit van haar. Waarom laat je haar niet op zijn minst soms onvolmaakt zijn?

Over kinderen gesproken... U besloot te trouwen met een vrouw met een kind? Probeer hem/haar te accepteren als de jouwe, anders ontstaan er moeilijkheden. Het aanpassingsproces zal bemoeilijkt worden door de zorgen van de moeder voor haar baby.

Als je bruid zwanger raakt, wordt alles nog moeilijker voor haar. Zwangere vrouwen huilen vaak en hebben meer aandacht van de man nodig. Zwangerschap en aanpassingsproces bemoeilijken elkaars stroom. Je moet super attent en zorgzaam zijn.

Een dame die naar het buitenland gaat, bevindt zich ver weg van haar familie. Familiebanden van Russische en Oekraïense mensen zijn meestal ongelooflijk sterk. De bruid mist en wil met haar familie praten? Telefoongesprekken? Oke. Maar tegenwoordig biedt internet geweldige mogelijkheden voor communicatie op afstand. Waarom zou je ze niet gebruiken? Skype, ICQ, e-mails en nog veel meer! Nou, dat weet je zelf wel.

Probeer meer te weten te komen over in ieder geval enkele eigenaardigheden van de mentaliteit van de landgenoten van uw bruid. Zo kun je haar beter begrijpen en je voorstellen hoe ze de wereld om haar heen ziet. Begrijp je het nog steeds niet? Stel dan vragen, toon interesse in details, trek conclusies en stel dan nog een keer. Ga door tot alles duidelijk voor je is. Vertel uw dame dat u op deze manier betere omstandigheden voor haar wilt creëren.

Verwacht niet dat de dame de belichaming wordt van je ideale vrouwelijke stereotypen. Onthoud dat ze een unieke persoonlijkheid is. Er zijn geen twee identieke personen, laat staan ideaal. Verhoogde eisen aan de dame zullen haar doen lijden en zullen het aanpassingsproces zeker niet vergemakkelijken.

Je moet niet vergeten dat de houding van Slavische vrouwen ten opzichte van geld gemengd is. Geld sparen of uitgeven zoals je ziel zegt? Na een tijdje samenwonen zul je een gemeenschappelijke gedragslijn vinden. En let er nu op dat uw vrouw begrijpt dat ze door andere mensen is opgevoed.

Geef je bruid tenminste af en toe de kans om in iets Slavisch te duiken: lees boeken in het Russisch, luister naar muziek, kijk films, enz. Veel vrouwen voelen zich echt verrukt als ze een zender vinden die Russische en Oekraïense programma's uitzendt.

Slavische vrouwen zijn vooral gastvrij en gastvrij. Laat je bruid gasten hebben. Stel haar voor aan je vrienden. Bij haar komst heeft ze niet alleen haar familie achtergelaten, maar ook haar vrienden. Misschien vindt ze het gezelschap van je vrienden leuk.

Vergeet niet je liefde te tonen. Liefde werkt magisch en kan het aanpassingsproces zeker vergemakkelijken. Veel mannen die liefde en genegenheid voelen, tonen het niet. De meeste Slavische vrouwen zijn erg romantisch. Bloemen van de man of een klein cadeautje... Woorden van liefde en tederheid... Diner bij kaarslicht... Deze simpele dingen kunnen de situatie zelfs na een ruzie verhelpen.

De dames uit Oost-Europa zijn soms opvliegend, maar ze herstellen even snel als ze oplaaien. Bijna geen enkele Russische of Oekraïense vrouw zou woedend enkele onbeduidende meningen verdedigen. Maar als ze je iets vertelt dat ze belangrijk vindt, moet je waarschijnlijk naar haar luisteren. Haar positie is niet eenvoudig te noemen. Maak het niet erger met je gebrek aan aandacht.

Psychologen zeggen dat absolute positieve acceptatie genezing is, zelfs zonder specifieke acties. Vind je je dame leuk? Begrijp je dat het voor haar moeilijk is om aan nieuwe omstandigheden te wennen? Gebruik dan onze aanbevelingen. Is uw geval uitzonderlijk? Weet je niet hoe je moet helpen? Dan moet je misschien gewoon alles laten gebeuren wat de vrouw wil (binnen redelijke grenzen natuurlijk). De dame heeft het mis en wil niet naar je luisteren? Dan zal ze een fout maken, ervaring opdoen en het de volgende keer anders noemen. Slavische vrouwen kunnen in de regel van hun fouten leren.

Over het algemeen kunnen Russische en Oekraïense vrouwen veel. Ze zijn tolerant, vriendelijk, vrouwelijk, zuinig, seksueel en mooi. Ze hebben al die unieke eigenschappen die een vrouw nodig heeft om een man gelukkig te maken. Het meisje van uw keuze kan geluk in uw huis brengen. Help je bruid te wennen aan nieuwe omstandigheden, houd van haar, behoed haar voor onnodige problemen en ze zal je honderdvoudig teruggeven uit al haar mysterieuze, maar grote en genereuze Russische hart.

Terug
Beschikbare talen: English | Deutsch | Italiano | Español | Svenska | Français | Türkçe | Norsk | Suomi | Nederlands | Русский
Voor Leden Zoeken Hulp Gebruiksvoorwaarden
Dating advies Fraudebestrijding Contacten Privacybeleid